کیسه زباله سایز بزرگ را برای درمان زانو درد به پاهایتان ببندید

کیسه های پلاستیکی باعث آسیب آهسته اما پیوسته به سیاره زمین می شوند. بنابراین، استفاده از آن باید به شدت ممنوع شود و افرادی که دستورالعمل را نقض می کنند باید مجازات های مثال زدنی داشته باشند.

این افراد عادی هستند که بسیار به آنها بستگی دارد زیرا عدم استفاده یا امتناع از کیسه زباله سایز بزرگ پلاستیکی در نهایت منجر به تولید نشدن آن می شود.

خریداران باید کیسه های خود را همراه داشته باشند و از کیسه های پلاستیکی خودداری کنند حتی اگر مغازه داران آن را ارائه دهند. استفاده از پارچه، جوت و کاغذ باید به عنوان مواد برای کیسه ها تشویق شود.

در مورد بسته بندی و نگهداری مواد غذایی، ظروف ساخته شده از فولاد یا آلومینیوم همیشه وجود دارد. برای تمام اهدافی که ما از کیسه های پلاستیکی استفاده می کنیم.

همیشه می توانیم به گزینه های پایدارتر و زیست تخریب پذیرتر روی بیاوریم و باید این کار را انجام دهیم تا این سیاره آبی خود را نجات دهیم.

آگاهی در مورد کیسه های پلاستیکی باید در بین کودکان و بزرگسالان به خوبی گسترش یابد. عادت دور انداختن کیسه های پلاستیکی اینجا و آنجا باید کنار گذاشته شود.

ما ساکنان این کره خاکی باید با هم عهد کنیم تا یک بار برای همیشه استفاده از کیسه های پلاستیکی را متوقف کنیم. چیزهای کمی که هم به عنوان موهبت و هم به عنوان لعنت بر پیشرفت علمی به ما رسیده است.

کیسه های پلاستیکی و پلاستیکی در صدر فهرست آنها قرار دارند. کیسه های پلاستیکی رایج ترین کالای امروزی هستند که صدمات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند.

از حمل مواد غذایی گرفته تا ریختن زباله، کیسه های پلاستیکی برای ما ضروری هستند این واقعیت را نمی توان انکار کرد. اما آیا ما نمی توانیم بدون آنها کار کنیم؟ بیایید قبل از اینکه دیر شود این سوال را از خود بپرسیم.