میگو تازه اصفهان کمک می کند اعتیاد را کنار بگذارید

میگو تازه اصفهان هر یک از حدود 2000 گونه زیر راسته ناتانتیا دسته دکاپودا از کلاس Crustacea خویشاوندان نزدیک شامل خرچنگ، خرچنگ و خرچنگ هستند.

مشخصه میگوها بدن نیمه شفافی است که از یک طرف به طرف دیگر صاف شده و شکم منعطفی که به دم بادکش ختم می شود. زائده ها برای شنا اصلاح شده اند و آنتن ها بلند و شلاق مانند هستند.

میگو در تمام اقیانوس ها در آب های کم عمق و عمیق و در دریاچه ها و نهرهای آب شیرین وجود دارد. بسیاری از گونه ها از نظر تجاری به عنوان غذا مهم هستند. طول میگو از چند میلی متر تا بیش از 20 سانتی متر است.

میگو با خم کردن سریع شکم و دم به عقب شنا می کند. غذای آنها بیشتر از گیاهان و حیوانات کوچک تشکیل شده است، اگرچه برخی از میگوها از مردار تغذیه می کنند.

میگوی ماده ممکن است از 1500 تا 14000 تخم بگذارد که به پاهای شنا متصل است. لاروهای شناگر قبل از تبدیل شدن به جوان از پنج مرحله رشد عبور می کنند.

میگوی رایج اروپایی، یا میگوی شنی در آب های ساحلی در دو طرف اقیانوس اطلس شمالی رخ می دهد و تا حدود 8 سانتی متر (3 اینچ) رشد می کند.

خاکستری یا قهوه ای تیره با لکه های قهوه ای یا قرمز است.  از گیاهان و حیوانات کوچک در آب های ساحلی از کارولینای شمالی تا مکزیک تغذیه می کند.

طول آن به 18 سانتی متر (7 اینچ) می رسد. جوان ها در خلیج های کم عمق زندگی می کنند و سپس به آب های عمیق تر می روند.

مانند میگوی شیاردار قهوه ای و میگوی شیاردار صورتی  از نظر تجاری مهم هستند.  به عنوان میگوی محبوب در ساحل شمال غربی اقیانوس آرام فروخته می شود.