محصولات پلاستیکی مرسی از مواد بازیافتی نفتی تهیه می شوند

اکثریت قریب به اتفاق محصولات پلاستیکی مرسی از هیدروکربن‌هایی ساخته شده‌اند که از طریق روش‌های تخصصی که در پتروشیمی‌ها اعمال می‌شود، فرآوری و پالایش می‌شوند.

مواد خام به دست آمده از نفت خام و گاز طبیعی تصفیه شده و به موادی مانند وینیل کلرید، گلیکول، اتیلن و استایرن تبدیل می شوند. همه این مواد در واقع اجزای اصلی ترموپلاستیک ها هستند.

از آنجایی که پلاستیک‌های ترموست را نمی‌توان پس از تنظیم مجدد قالب‌گیری کرد، بنابراین معمولاً در تولید استفاده نمی‌شوند. انواع خاصی از ظروف پلاستیکی وجود دارد.

مانند ظروف زیست تخریب پذیر ساخته شده از ذرت فرآوری شده. با این حال، اکثر ظروف پلاستیکی از نوعی ترموپلاستیک با فرآیندهای استاندارد تولید پلاستیک ساخته می شوند.

تولید جعبه های پلاستیکی در حال حاضر یکی از توسعه یافته ترین بخش های اقتصادی است. می توان ادعا کرد که تقریباً هر محصولی که امروزه فروخته می شود به نوعی به توسعه بسته بندی پلاستیکی بستگی دارد.

جعبه های پلاستیکی ذخیره سازی در بسیاری از صنایع، به ویژه برای نگهداری مواد خام و محصولات، حمل و نقل و همچنین برای بسته بندی مورد نیاز است.

این جعبه های پلاستیکی نه تنها از مواد موجود در آنها در صورت شکننده بودن محافظت می کنند، بلکه این ظروف حمل اشیاء مختلف را در فواصل طولانی نیز آسان می کنند.

قالب گیری تزریقی فرآیند اصلی تشکیل پلاستیک است که برای ترموپلاستیک ها استفاده می شود. این شامل قرار دادن رزین های ترموپلاستیک در دستگاهی است که به عنوان “قیف” شناخته می شود.

یک پیچ بزرگ رزین های ترموپلاستیک را از طریق یک گذرگاه گرم شده وارد می کند و در نهایت پلاستیک مذاب را به داخل قالب می فرستد تا پس از سرد شدن با سخت شدن شکل خاصی به خود بگیرد.