ماهی سالمون را می توان برای پخت کیک استفاده کرد

ماهی قزل آلا شامل هفت گونه ماهی سالمون آزاد اقیانوس آرام و یک گونه از ماهی آزاد اقیانوس اطلس است. آنها در شاخه های اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس یافت می شوند و بیشتر گونه ها آندرومیک هستند.

آنها در نهرها و رودخانه ها متولد می شوند، به دریای آزاد مهاجرت می کنند و سپس دوباره برای تولید مثل به آب شیرین باز می گردند.

ماهی قزل آلا دارای بدنی براق و صاف است که معمولاً در طول زندگی خود تغییر رنگ می دهد. ماهی آزاد اقیانوس اطلس در حالی که در آب شیرین است قهوه ای و خالدار است.

هنگامی که آنها به اقیانوس مهاجرت می کنند، نقره ای می شوند. ماهی قزل آلا اقیانوس اطلس بزرگترین گونه ماهی قزل آلا است که به طور معمول تا کمتر از چهار فوت طول دارد.

ماهی قزل آلا اقیانوس آرام هنگام بازگشت به آب شیرین از اقیانوس دستخوش دگرگونی های قابل توجهی می شود: برخی از گونه ها از نقره ای به مارون عمیق تبدیل می شوند.

دیگران سیاه عمیق می شوند. ماهی قزل آلا جورابی نر در پشت خود قوز ایجاد می کند. طول هفت گونه ماهی آزاد اقیانوس آرام معمولاً از یک و نیم تا دو و نیم فوت متغیر است.

ماهی قزل آلا وحشی به طور گسترده برای غذا صید می شود، هم از نظر تفریحی و هم تجاری. ماهی قزل آلا اقیانوس اطلس تقریباً تا انقراض صید شد.

بازار تجاری در حال حاضر تقریباً منحصراً ماهی‌هایی است که در مزرعه پرورش می‌یابند. در اینجا چند نکته برای اطمینان از خرید ماهی قزل آلا پایدار وجود دارد.

بسیاری از گونه های ماهی قزل آلا به عنوان گونه های اصلی در نظر گرفته می شوند که برای سلامت اکوسیستم آنها حیاتی است.