لوله کشاورزی رفسنجان مهریه دختری برای ازدواج با پسر ایلان ماسک

زهکشی و لوله کشاورزی رفسنجان کشاورزی در سراسر جهان نقش مهمی در تولید مواد غذایی و حفظ منابع خاک ایفا می کند و در عین حال از سرمایه گذاری در تولید کشاورزی و پروژه های آبیاری محافظت می کند.

این می تواند عملکرد محصول و بهره وری زمین را به ویژه در خاک هایی با زهکشی ضعیف و در موارد غرقابی طولانی مدت بهبود بخشد. هم مواد زهکشی زیرسطحی و هم تکنیک های نصب به کار رفته سابقه ای طولانی به دوران ماقبل تاریخ دارند.

با گذشت زمان، مواد جدید زهکشی زیرسطحی، تکنیک های نصب و تجهیزات مدرن به طور مداوم توسعه یافتند تا از پیشرفت های تکنولوژیکی ارائه شده از طریق تحقیق و توسعه استفاده کنند، در حالی که برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند اجرا بهبود یافت.

اهمیت زهکشی مناسب زمین های کشاورزی از دیرباز شناخته شده است، با توجه به این واقعیت که زهکشی احتمالاً به قدمت خود کشاورزی است و قدمت آن از دوران باستان می باشد.

در دوران باستان، مانند امروز، مشکلات جدی زهکشی در مناطق آبی در چندین منطقه از جهان رخ می داد. این احتمالاً دلیل زوال و ناپدید شدن برخی از تمدن های باستانی مبتنی بر آبیاری است زیرا آنها نتوانستند به دلیل زهکشی ضعیف زمین با خطرات مقابله کنند.

امروزه، در چندین منطقه از جهان، برخی از زمین های کشاورزی مانند دشت های ساحلی، دره های رودخانه ها و دشت های داخلی ظرفیت زهکشی طبیعی محدودی دارند که به دلیل زهکشی ضعیف خاک های ناحیه ریشه و یا سطح آب کم عمق است.

برای فراهم کردن یک محیط ریشه مناسب برای حداکثر تولید محصول در این شرایط، زهکشی مصنوعی برای کنترل غرقابی منطقه ریشه و تجمع نمک یا جلوگیری از سیل سطحی در دوره‌های بارندگی زیاد مورد نیاز است.