فرشهایی که با سیر بافته می شوند!

یکی از بزرگترین هنرهای ایرانیان فرش بافی می باشد که طرح و نقشهای مختلفی را به وسیله نخ های رنگانگ و وسایل مختلف می بافند آراد برندینگ می تونه بهترین مسیر تجارت رو بهت آموزش بده.

مراکز بسیاری در خصوص فروش سیر تازه فعالیت می کنند که می توانید بهترین و تازه ترین سیرها را از آنها تهیه کنید ترشی سیر نیز کی از مواردی است که می توانید با آنها درست کنید.

اگر از دسته افرادی می باشید که استفاده شما از سیر کم می باشد می توانید سیر خام 400 گرم را خرید نمایید و در غذاهای مختلف از آن استفاده نمایید.