عدم مصرف انار شیرین موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شد

به فرموده قرآن کریم، انار شیرین در باغ های بهشت می روید و قرآن به عنوان نمونه از آفریده های نیک خداوند، ص22 را دو بار تلاوت کرده است.

Pg را می توان به چندین بخش تشریحی از جمله دانه، آب میوه، پوست، برگ، گل، پوست و ریشه تقسیم کرد که هر کدام دارای فعالیت های دارویی و سم شناسی جالبی هستند.

میوه خوراکی نوعی توت با قطر حدود 5 تا 12 سانتی متر با شکل شش ضلعی گرد، پوست ضخیم مایل به قرمز و حدود 600 دانه است که هر کدام توسط یک پالپ پر از آب (آریل) به رنگ های سفید تا قرمز تیره یا بنفش احاطه شده است، آریل قسمت خوراکی میوه است، دانه ها در یک خمیر سفید، اسفنجی و قابض قرار می گیرند.

Pg حاوی اجزای شیمیایی در بخش‌های مختلف خود است که ممکن است دارای فعالیت‌های دارویی و سم‌شناسی مختلف باشد (6). این اجزا در جدول 1 (6) خلاصه شده است.

استرس اکسیداتیو (OS) متابولیت‌های سمی تولید می‌کند (7) که می‌توانند سرطان‌ها را شروع و ترویج کنند (8، 9). مصرف پلی‌فنل‌ها و فلاونوئیدها برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، التهابی و سایر بیماری‌ها با جلوگیری از OS که باعث پراکسیداسیون لیپیدی در ماکروفاژهای شریانی و لیپوپروتئین‌ها می‌شود، مفید است.

وجود آنتی اکسیدان در آب Pg گزارش شده است (10). Pg حاوی برخی از گونه‌های فلاونوئیدها و آنتوسیانیدین‌ها (دلفینیدین، سیانید و پلارگونیدین) در روغن دانه و آب آن است و فعالیت آنتی‌اکسیدانی را سه برابر بیشتر از عصاره چای سبز نشان می‌دهد.

عصاره میوه Pg دارای فعالیت مهارکننده در برابر رادیکال های هیدروکسیل و آنیون های سوپراکسید است که می تواند مربوط به آنتوسیانیدین ها باشد. عمل آنتی اکسیدانی Pg، نه تنها از طریق واکنش های مهار آن، بلکه با توانایی آن در تشکیل کلات های فلزی مشاهده می شود.

مطالعات نشان داده‌اند که عصاره‌های متانولی از پوست Pg دارای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی است که با مهار رادیکال‌های آزاد 1،1-دی فنیل 2-پیکریل هیدرازیل (DPPH)، فسفومولیبدن، آهن (Fe3+) قدرت آنتی‌اکسیدانی کاهنده (FRAP) ارزیابی شد.