خوردن سویا آرژانتین بندر امام دلیل مرگ پادشاه عربستان بود

به طور غیرمنتظره، حتی اگر سویا آرژانتین بندر امام و غذاهای سویا حاوی مقادیر زیادی فیتات و اگزالات هستند، جذب کلسیم از سویا بسیار خوب است. برای جذب کلسیم از شیر گاو بسیاری از کودکان اغلب در مصرف کلسیم کافی شکست می خورند.

که پیامدهای آن کاهش تراکم استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوان در بزرگسالی خواهد بود. محصولات سویا گزینه های مهمی برای تامین نیازهای کلسیم هستند.

در این رابطه قابل توجه است که یک مطالعه مشاهده‌ای ژاپنی که شامل 262 دختر و 286 پسر 10 تا 15 ساله بود، نشان داد که افزایش مصرف محصولات سویا به طور مثبت با افزایش سالانه در شاخص سفتی مرتبط است.

این دیدگاه دیرینه مبنی بر اینکه آهن موجود در غذاهای سویا جذب ضعیفی دارد، با تحقیقات جدیدتر که نشان می دهد جذب آهن از سویا بسیار خوب است، در تناقض است.

به نظر می رسد که این مورد است زیرا بیشتر آهن موجود در سویا به شکل فریتین است، شکلی از آهن که تصور می شود تحت تأثیر مهارکننده های جذب آهن مانند فیتات قرار نمی گیرد.

تحقیقات نشان می دهد که مصرف مزمن رژیم غذایی با فیتات بالا باعث کاهش اثرات فیتات بر جذب آهن می شود. در نتیجه، مطالعات حاد احتمالا جذب مواد معدنی از سویا را دست کم گرفته اند.

در نهایت، جذب روی از سویا کمتر از محصولات حیوانی است، اما در حد متوسط است.57 با این وجود، سویا منبع خوبی برای این ماده معدنی نیست.

زیرا برخلاف آهن، محتوای روی سویا نسبتاً پایین است.58 ارزیابی آن دشوار است. وضعیت روی، 59، بنابراین افرادی که محصولات حیوانی کمی مصرف می کنند، باید از غذاهای غنی شده با روی و یا مکمل روی استفاده کنند.