تب سنج جیوه ای که موجی سقوط ماهیگیر از قایق شد

انواع مختلفی از دماسنج و تب سنج جیوه ای برای اندازه گیری دما وجود دارد. خواندن دقیق دما برای نوزادان و نوزادان مهم است. یک تغییر دمای کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

تحقیقات نشان می دهد دماسنج های مادون قرمز به اندازه دماسنج های دیگر دقیق هستند در حالی که کمتر تهاجمی هستند.

یک دماسنج پیشانی بدون لمس از یک اسکنر مادون قرمز برای خواندن دمای شریان گیجگاهی روی پیشانی شما استفاده می کند. این نوع دماسنج دمای شما را به سرعت و با دقت اندازه گیری می کند.

لازم نیست منتظر خواندن زیر بغل باشید یا چیزی در دهان یا گوش خود بگذارید. دماسنج های مادون قرمز را می توان برای افراد در هر سنی از جمله نوزادان استفاده کرد.

همچنین ممکن است اسکنر را خیلی دور از پیشانی خود نگه دارید. در حالی که قرار است این یک راه حل بدون لمس باشد، اثربخشی دماسنج مادون قرمز به این بستگی دارد که دستگاه برای خواندن دقیق نزدیک پوست شما باشد.

دماسنج مادون قرمز برای نوزادان و نوزادان. مهم نیست از چه نوع دماسنجی استفاده می کنید، اندازه گیری دمای نوزاد یا نوزاد با اندازه گیری دمای یک بزرگسال متفاوت است.

دماسنج های مادون قرمز نیز گزینه ای عالی برای کودکان خردسال هستند. این بدان معناست که آنها نیازی ندارند برای مدت طولانی بی حرکت بنشینند تا بتوانید خواندن دقیقی داشته باشید.

قرائت های رکتوم یا زیر بغل زمانی گزینه های ارجح برای خواندن دقیق دما بودند زیرا یک تفاوت جزئی ممکن است خطرناک باشد. اما مطالعات اکنون نشان می دهد که دماسنج مادون قرمز برای اندازه گیری دمای نوزاد به همان اندازه دقیق است.