الکل صنعتی شیمی سوز را می توان برای تهیه سوخت فسیلی استفاده کرد

محصول مهم متانول (شکل 1) از گاز سنتز به شکل مونوکسید کربن و هیدروژن (گاهی اوقات دی اکسید کربن و هیدروژن) به دست می آید. واژه‌های متیل الکل صنعتی شیمی سوز و متانول مترادف هستند.

اولی بیشتر در بریتانیای کبیر استفاده می‌شود و دومی عبارت جهانی در صنعت ایالات متحده است. اصطلاح الکل چوب که گاهی اوقات به کار می رود به این واقعیت اشاره دارد که این الکل قبلاً از تقطیر چوب بدست می آمد.

متانول یک ماده شیمیایی با حجم زیاد است. حدود نیمی از تولید به ساخت فرمالدئید (CH2O) اختصاص می یابد، یک ماده شیمیایی بسیار واکنش پذیر با تعداد زیادی کاربرد.

مقدار کمی فرمالدئید از منابع غیر متانولی از طریق اکسیداسیون مستقیم هیدروکربن ها به دست می آید. متانول همچنین وارد تولید پلاستیک های مختلف می شود.

منجر به مشتقات مفیدی مانند متیل کلرید، حلال جوهر و رنگ می شود. و در تصفیه داروهای استروئیدی و هورمونی استفاده می شود.
بیشترین کاربرد فرمالدئید در تشکیل گروه‌های مهم پلاستیک، رزین‌های اوره فرمالدئید و رزین‌های فنل فرمالدئید است.

علاوه بر این، آن را به عنوان یک قارچ کش و به عنوان یک نگهدارنده، در درمان کاغذ و نساجی، و در سنتز محصولات بعدی استفاده می شود.

متانول (CH3OH) ساده ترین الکل است. عدد بعدی این سری که اتانول یا اتیل الکل (CH3CH2OH) نامیده می شود، دارای دو اتم کربن است.

این ماده به عنوان ماده فعال نوشیدنی های تخمیری شناخته شده است، اما در صنعت نیز به طور گسترده استفاده می شود. هنگامی که برای مصرف انسان در نظر گرفته می شود.

اتیل الکل همیشه با تخمیر برخی از مواد مناسب برای تشکیل آبجو، شراب، یا ارواح مقطر از انواع مختلف تولید می شود. برای مصارف صنعتی گاهی اوقات با تخمیر از برخی مواد ارزان قیمت مانند ملاس تولید می‌شود.