از صابون روشن کننده پوست می توان سوخت فسیلی تهیه کرد

یک صابون‌ساز با فرآیند سرد ابتدا ارزش صابونی‌سازی چربی‌های مورد استفاده را در نمودار صابونی‌سازی بررسی می‌کند، که سپس برای محاسبه مقدار مناسب لیس استفاده می‌شود.

لیموی بیش از حد بدون واکنش در صابون روشن کننده پوست منجر به pH بسیار بالا می شود و می تواند پوست را بسوزاند یا تحریک کند. لیسک کافی نیست و صابون چرب است.

اکثر صابون سازان دستور العمل های خود را با تخفیف 4 تا 10 درصدی لیموترش فرموله می کنند تا تمام لیموترش واکنش نشان داده و چربی اضافی برای مزایای حالت دهنده پوست باقی بماند.

لیمو در آب حل می شود. سپس روغن ها گرم می شوند یا اگر در دمای اتاق جامد باشند ذوب می شوند. هنگامی که هر دو ماده تا حدوداً 100-110 درجه فارنهایت خنک شدند و بیش از 10 درجه فارنهایت از هم فاصله نداشتند، می توان آنها را ترکیب کرد.

این مخلوط چربی لیمو تا زمانی هم زده می شود که «ردیاب» شود (صابون سازان آماتور امروزی اغلب از مخلوط کن چوبی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند استفاده می کنند.

سطوح مختلفی از ردیابی وجود دارد. بسته به اینکه مواد افزودنی شما چگونه بر روی ردیابی اثر می‌گذارند، ممکن است با ردیابی کم، اثر متوسط یا ردیابی سنگین اضافه شوند. پس از هم زدن زیاد، مخلوط به قوام یک پودینگ نازک تبدیل می شود.

روغن‌های ضروری، روغن‌های معطر، مواد گیاهی، گیاهان، بلغور جو دوسر یا سایر افزودنی‌ها در زمانی که مخلوط شروع به غلیظ شدن می‌کند، به مقدار کم اضافه می‌شوند.

سپس دسته را در قالب ریخته، با حوله یا پتو گرم نگه داشته و به مدت 18 تا 48 ساعت به صابون سازی ادامه می دهند. صابون های شیر استثنا هستند. آنها نیازی به عایق ندارند.

عایق ممکن است باعث سوختن شیر شود. در طول این مدت، طبیعی است که صابون از یک “فاز ژل” عبور کند که در آن صابون مات برای چندین ساعت قبل از اینکه دوباره مات شود تا حدودی شفاف شود.